KONTAKTY
Kontaktné informácie

 

e -mail: ajala@agilit.sk

Tel: +421 948 631 855

 

Prevádzkovateľ:

AGILIT,s.r.o., Záhradná ul. 988/38, 935 21 Tlmače

IČO: 47 385 081

IČ DPH: SK2023840324

Bank.spojenie: 2300756933/8330

SK61 8330 0000 0023 0075 6933

www.agilit.sk

 

 

M2Q0ZTg4M